Chính sách bảo mật

Chào mừng Quý khách hàng đến với website của T&H Home Tech.

Kính thưa Quý khách hàng, T&H Home Tech nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư, sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website của T&H Home Tech.

T&H Home Tech nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Quý khách hàng đã tin tưởng giao cho T&H Home Tech  và tin rằng T&H Home Tech  có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng một cách thích hợp.

Chính sách bảo mật của T&H Home Tech nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ T&H Home Tech, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ T&H Home Tech.

T&H Home Tech sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết nhằm phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn.

Trang web của T&H Home Tech coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:

- Người dùng: là người đăng ký tài khoản tại website của T&H Home Tech để truy cập thông tin, sử dụng các dịch vụ, và mua sắm tại website.

- Dữ liệu cá nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

Bằng việc đăng ký một tài khoản tại website của T&H Home Tech, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, cũng có nghĩa là Quý khách đồng ý cho phép T&H Home Tech thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả trong chính sách này. nếu Quý khách không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của T&H Home Tech hay truy cập trang web của T&H Home Tech. Nếu T&H Home Tech có điều chỉnh thay đổi Chính sách bảo mật, T&H Home Tech sẽ thông báo cho Quý khách bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên website của T&H Home Tech. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của Quý khách, được xem là Quý khách đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc T&H Home Tech thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi T&H Home Tech  có tuyên bố ràng buột khác.

2. KHI NÀO T&H HOME TECH SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. T&H Home Tech sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách khi:

- Quý khách đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ hoặc Nền tảng của T&H Home Tech, hoặc mở một tài khoản với T&H Home Tech;

- Quý khách gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của T&H Home Tech, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

- Quý khách ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Quý khách với T&H Home Tech, hoặc khi Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của T&H Home Tech;

- Quý khách tương tác với T&H Home Tech, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

- Quý khách sử dụng các dịch vụ điện tử của T&H Home Tech, hoặc tương tác với T&H Home Tech qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của T&H Home Tech. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà T&H Home Tech có thể triển khai khi Quý khách tương tác với các Nền tảng hoặc trang web của T&H Home Tech;

- Quý khách cấp quyền trên thiết bị của Quý khách để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của T&H Home Tech;

- Quý khách liên kết tài khoản đăng ký trên website của T&H Home Tech với tài khoản mạng xã hội của Quý khách hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;

- Quý khách thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của T&H Home Tech;

- Quý khách cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho T&H Home Tech;

- Quý khách đăng ký tham gia một cuộc thi; hoặc khi Quý khách gửi dữ liệu cá nhân của Quý khách cho T&H Home Tech vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp mà chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể bị thu thập.

3. T&H HOME TECH SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Dữ liệu cá nhân mà T&H Home Tech có thể thu thập bao gồm:

- Họ tên;

- Giới tính;

- Địa chỉ email;

- Ngày sinh;

- Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

- Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

- Số điện thoại;

- Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của T&H Home Tech;

- Thông tin về mạng của Quý khách và những người và tài khoản mà Quý khách có tương tác;

- Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video; Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin hoặc phòng chống gian lận của T&H Home Tech.

- Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ T&H Home Tech hoặc các bên thứ ba của Quý khách, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với T&H Home Tech, các nhà cung cấp dịch vụ của T&H Home Tech, và các bên thứ ba khác;

- Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Quý khách;

- Dữ liệu về địa điểm;

- Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của T&H Home Tech, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của T&H Home Tech như thế nào; và dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2 Quý khách đồng ý không cung cấp cho T&H Home Tech bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Quý khách đồng ý sẽ thông báo cho T&H Home Tech về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. T&H Home Tech bảo lưu quyền theo quyết định riêng của T&H Home Tech được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Quý khách cung cấp.

3.3. Nếu Quý khách đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của T&H Home Tech bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội của Quý khách, liên kết tài khoản của Quý khách với Tài khoản Mạng Xã hội của Quý khách hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào, T&H Home Tech có quyền truy cập thông tin về Quý khách mà Quý khách đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Quý khách tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và T&H Home Tech sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Quý khách theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

3.4 Nếu Quý khách không muốn T&H Home Tech thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Quý khách có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến công ty T&H Home Tech. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép T&H Home Tech thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu Quý khách không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của Quý khách.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1 Như với hầu hết các trang web khác, thiết bị của Quý khách gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về Quý khách, được một máy chủ web ghi lại khi Quý khách sử dụng Nền tảng của T&H Home Tech. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của Quý khách, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Quý khách đã truy cập đến trên trang của T&H Home Tech và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Quý khách) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Quý khách. Nếu Quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Quý khách. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp T&H Home Tech hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của T&H Home Tech như thế nào.

4.2 Như khi Quý khách xem các trang trên trang web của T&H Home Tech, khi Quý khách xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Nền tảng của T&H Home Tech hoặc thông qua Dịch vụ, phần lớn các thông tin tương tự được gửi đến cho T&H Home Tech (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v..); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của Quý khách gửi đến T&H Home Tech các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các Dịch vụ và Nền tảng và thời điểm.

5. COOKIES

5.1 Đôi khi T&H Home Tech hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của T&H Home Tech có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép T&H Home Tech hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của Quý khách đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng của T&H Home Tech. Các tính năng này sẽ giúp T&H Home Tech cải thiện Nền tảng và Các Dịch Vụ mà T&H Home Tech cung cấp, từ đó giúp T&H Home Tech đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép T&H Home Tech và các đối tác quảng cáo của T&H Home Tech cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến Quý khách. "Cookie" là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của Quý khách lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của T&H Home Tech.

T&H Home Tech có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Quý khách đã chọn để mua sắm và các trang web mà Quý khách đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của Quý khách, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Dịch vụ

5.2 Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Quý khách thực hiện thao tác này Quý khách có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của T&H Home Tech.

6. CÁCH THỨC T&H HOME TECH SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP

6.1 T&H Home Tech có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau đây:

- Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Quý khách với T&H Home Tech hoặc giao dịch hay thư từ của Quý khách với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Quý khách sử dụng và/hoặc truy cập các Dịch vụ và các Nền tảng của T&H Home Tech (bao gồm các sở thích của Quý khách), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Quý khách với T&H Home Tech;

- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

- Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của T&H Home Tech hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

- Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

- Để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của Quý khách và tính đủ điều kiện cho các sản phẩm tín dụng;

- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác nhằm đảm bảo các Dịch vụ của T&H Home Tech hoạt động suôn sẻ;

- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu hỗ trợ của Quý khách, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi Quý khách hoặc cá nhân được ủy quyền thay mặt Quý khách;

- Để liên hệ với Quý khách hoặc liên lạc với Quý khách qua điện thoại, tin nhắn, fax, email, thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản lý quan hệ của Quý khách với T&H Home Tech;

- Để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với Quý khách hoặc thấy một số hoạt động của Quý khách trên website của T&H Home Tech, bao gồm việc thông báo cho Quý khách khi có một người dùng khác đã gửi cho Quý khách một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về Quý khách trên trên website của T&H Home Tech hoặc để liên kết với việc Quý khách sử dụng các tính năng xã hội trên trên website của T&H Home Tech;

- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Quý khách sử dụng các Dịch vụ trên website của T&H Home Tech, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của Quý khách, để cải thiện các Dịch vụ hoặc sản phẩm của T&H Home Tech nhằm phục vụ Quý khách ngày một tốt hơn;

- Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo T&H Home Tech có thể gửi đến Quý khách thông tin và tài liệu tiếp thị, quảng bá liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ của các bên thứ ba mà T&H Home Tech có thể hợp tác hoặc liên kết). Quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. T&H Home Tech có thể sử dụng các thông tin liên hệ của Quý khách để gửi các bản tin, tài liệu truyền thông từ T&H Home Tech hoặc từ các công ty có liên quan của T&H Home Tech;

- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi T&H Home Tech thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với T&H Home Tech hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của T&H Home Tech);

- Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo theo quy định;

- Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của T&H Home Tech, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được T T&H Home Tech  áp dụng;

- Để kiểm tra các Dịch vụ và các hoạt động của T&H Home Tech;

- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của T&H Home Tech;

- Để phục vụ cho mục đích lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách nhằm đảm bảo các quyền lợi thành viên khi Quý khách đăng ký thành viên tại website của T&H Home Tech;

- Để xử lý các giao dịch của Quý khách tại website của T&H Home Tech;

- Bất kỳ mục đích nào mà T&H Home Tech thông báo cho Quý khách tại thời điểm phát hành thông báo xin ý kiến chấp thuận mà T&H Home Tech gửi đến Quý khách.

6.2 Quý khách xác nhận, cho phép và đồng ý rằng T&H Home Tech có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của Quý khách trong trường hợp luật pháp yêu cầu, hoặc trong trường hợp có lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với T&H Home Tech hoặc các chi nhánh của T&H Home Tech; hoặc với lý do chính đáng mà T&H Home Tech tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để:

(a) tuân thủ quy trình pháp lý;

(b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với T&H Home Tech hoặc các chi nhánh có liên quan của T&H Home Tech;

(c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của T&H Home Tech hoặc Chính sách Bảo mật này;

(d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho dù là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại T&H Home Tech hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác có bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba;

(e) đáp ứng các yêu cầu của Quý khách về dịch vụ khách hàng;

(f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của T&H Home Tech hoặc các chi nhánh có liên quan T&H Home Tech;

(g) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng.

6.3 Vì các mục đích được nêu tại mục 6.1 mà T&H Home Tech có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện như liệt kê tại mục 6.1 nêu trên. Tuy nhiên, T&H Home Tech sẽ thông báo cho Quý khách biết mục đích khác đó tại thời điểm phát hành thông báo xin ý kiến chấp thuận mà T&H Home Tech gửi đến Quý khách, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Quý khách là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

7. T&H HOME TECH BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

7.1 T&H Home Tech thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên các hệ thống của T&H Home Tech. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của T&H Home Tech. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2 T&H Home Tech sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, T&H Home Tech sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Quý khách khi T&H Home Tech có lý do hợp lý để xác định rằng

(a) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa;

(b) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào;

(c) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này.

Nếu Quý khách ngưng sử dụng website của T&H Home Tech, hoặc quyền sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ của Quý khách bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, T&H Home Tech  có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của T&H Home Tech  theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, T&H Home Tech có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Quý khách.

8. T&H HOME TECH CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, T&H Home Tech có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, cho các đại lý, các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của T&H Home Tech, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích như liệt kê tại mục 6.1 nêu trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý, các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc thay mặt T&H Home Tech vì một hoặc nhiều Mục Đích như liệt kê tại mục 6.1 nêu trên.

T&H Home Tech với tất cả các khả năng của mình sẽ cố gắng đảm bảo các bên thứ ba và các chi nhánh của T&H Home Tech sẽ giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của Quý khách khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc gặp các rủi ro tương tự. Các bên thứ ba như thế bao gồm:

- Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của T&H Home Tech;

- Người bán hoặc người mua mà Quý khách đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên website của T&H Home Tech hoặc liên quan đến việc Quý khách sử dụng Dịch vụ của T&H Home Tech cho các Mục đích đã nêu tại mục 6.1 của chính sách này;

- Những người sử dụng khác của T&H Home Tech cho một hoặc nhiều Mục đích đã nêu tại mục 6.1 của chính sách này;

- Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà T&H Home Tech thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của T&H Home Tech. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho T&H Home Tech như: công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

- Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với T&H Home Tech hoặc nếu được cho phép theo Mục 6.2;

- Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của T&H Home Tech, trong đó dữ liệu người dùng, cá nhân mà T&H Home Tech lưu giữ nằm trong các tài sản được chuyển nhượng cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà T&H Home Tech hoặc bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty có liên quan tham gia giao dịch.

8.2 T&H Home Tech có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như thông tin về việc sử dụng các Dịch vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. T&H Home Tech chia sẻ thông tin thống kê về việc người dùng sử dụng các Dịch vụ của T&H Home Tech với các đối tác quảng cáo và bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo, tái quảng cáo.

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức như T&H Home Tech thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

 Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, T&H Home Tech  có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của T&H Home Tech, để thực hiện hợp đồng của T&H Home Tech với Quý khách, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của T&H Home Tech để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của Quý khách hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

8.4 Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của T&H Home Tech. Tuy nhiên T&H Home Tech sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của T&H Home Tech.

8.6 Như được quy định trong Điều khoản dịch vụ của T&H Home Tech, Người dùng (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người dùng đó hoặc thay mặt người dùng đó) sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên nhận dữ liệu”) tại đây đồng ý rằng, họ sẽ:

(a) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu này;

(b) cho phép T&H Home Tech hoặc Người dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu;

(c) cho phép T&H Home Tech hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan đến họ bởi Bên nhận dữ liệu, trong mỗi trường hợp (8.6 a) và (8.6 b) nêu trên, được thực hiện khi có yêu cầu tư cơ quan pháp luật có liên quan, và đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.  

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

9.1 Các Dịch Vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. T&H Home Tech không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 13 tuổi, bất kỳ dịch vụ nào của T&H Home Tech cũng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho T&H Home Tech. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 13 tuổi do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho T&H Home Tech, Bố/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. T&H Home Tech sẽ khóa bất kỳ tài khoản được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà T&H Home Tech cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

10.1 Nền tảng công nghệ cũng như website của T&H Home Tech có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của Quý khách, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng công nghệ cũng như website của T&H Home Tech. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Quý khách sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của Quý khách) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Quý khách sử dụng Nền tảng công nghệ cũng như website của T&H Home Tech, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Quý khách với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ

10.2 T&H Home Tech, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Quý khách sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Quý khách, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Quý khách, Địa chỉ IP của thiết bị của Quý khách hoặc thông tin khác chẳng hạn như game Quý khách đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây Quý khách có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Quý khách bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của T&H Home Tech. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

11.1 T&H Home Tech không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà quý khách cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. T&H Home Tech thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách mà T&H Home Tech lưu giữ hoặc kiểm soát.

11.2 Nhằm cung cấp cho Quý khách giá trị gia tăng, T&H Home Tech có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. T&H Home Tech cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với T&H Home Tech, T&H Home Tech cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với T&H Home Tech. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của T&H Home Tech hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của T&H Home Tech) có thể không được T&H Home Tech tiếp cận và lưu giữ.

Do đó, T&H Home Tech không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này.

13. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUÝ KHÁCH ĐÃ CUNG CẤP CHO T&H HOME TECH  BẰNG CÁCH NÀO?

13.1 Rút lại sự đồng ý

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Quý khách mà T&H Home Tech đang lưu giữ hoặc đang kiểm soát bằng cách gửi email cho T&H Home Tech  tại địa chỉ email info@hometech.com.vn, và T&H Home Tech  sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc Quý khách rút lại sự cho phép của Quý khách có thể đồng nghĩa với việc T&H Home Tech sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến Quý khách và T&H Home Tech có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại, hoặc hợp đồng giữa Quý khách và T&H Home Tech.

13.2 Yêu cầu truy cập hoặc sửa dữ liệu cá nhân

13.2.1 Nếu Quý khách đã đăng ký một tài khoản tại website T&H Home Tech, trong trường hợp Quý khách cần điều chỉnh thông tin/dữ liệu cá nhân, Quý khách có thể đăng nhập và chủ động sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản, hoặc Quý khách có thể yêu cầu truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách bằng cách gửi yêu cầu bằng email info@hometech.com.vn.

13.2.2 T&H Home Tech bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI T&H HOME TECH

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của T&H Home Tech vui lòng liên hệ với T&H Home Tech thông qua email: info@hometech.com.vn.